Ι. ΚΑΡΠΟΥΖΑΚΗ - Μ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Προτεραιότητά μας αποτελεί η διασφάλιση των πελατών μας, βασιζόμενοι τόσο στην πρόληψη μέσω του σχεδιασμού του ορθού πλαισίου ενεργειών, όσο και κατά την δικαστική αντιμετώπιση των ζητημάτων τους.

Εμπορικό Σήμα θεωρείται κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παραστάσεως, ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχειρήσεως από εκείνα άλλων επιχειρήσεων.

Μπορούν να αποτελέσουν σήμα ιδίως οι λέξεις, τα ονόματα φυσικών ή νομικών προσώπων, τα ψευώνυμα, οι απεικονίσεις, τα σχέδια, τα γράμματα, οι αριθμοί, οι ήχοι, συμπεριλαμβανομένων των μουσικών φράσεων, το σχήμα του προϊόντος ή της συσκευασίας του.

Ως σήμα θεωρείται και ο τίτλος εφημερίδας ή περιοδικού.

Τα εμπορικά σήματα ισχύουν στην Ελλάδα για 10 χρόνια από την ημερομηνία της κατάθεσής τους. Η ισχύς τους όμως μπορεί να παραταθεί εφόσον ανανεώνεται ανά δεκαετία.

Το εμπορικό σήμα αποτελεί ένα περιουσιακό στοιχείο μεγάλης σημασίας και ο μόνος τρόπος να προστατευθεί είναι να καταχωρηθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Το γραφείο μας ασχολείται, ήδη, με την προστασία άνω των 500 σημάτων.

Αναλαμβάνουμε τις υποθέσεις εμπορικών σημάτων όλων των κατηγοριών, Ημεδαπών ή Αλλοδαπών, Συλλογικών, Κοινοτικών και Διεθνών:

  • Κατάθεση σημάτων.
  • Παρακολούθηση και ανανέωση της ισχύος τους.
  • Εκπροσώπηση σε πιθανές αντιδικίες και προστασία σημάτων από προσβολή τους
  • Διεξαγωγή έρευνας για τη διαπίστωση της πιθανότητας αποδοχής ονομασιών ως εμπορικά σήματα.
  • Καταχώρηση μεταβιβάσεων σημάτων, αλλαγών επωνυμίας ή έδρας του δικαιούχου τους κ.λπ.
  • Μετάφραση τεχνικών και άλλων απαραίτητων εγγράφων